ایمیل

test@test.com

شماره تماس

09133333333

بخشنامه ی اداره ی کل بازرگانی برای تبلیغات تلوبیون

پنجشنبه, 09 تیر 1401
69
بخشنامه ی اداره ی کل بازرگانی برای تبلیغات تلوبیون

اداره ی کل بازرگانی برای پخش آگهی در تبلیغات تلوبیون، بخشنامه منتشر کرد.

این بخشنامه در ابتدای تیرماه 1401 منتشر شده است.

0 نظر

بازخورد

در حال ارسال...
با موفقیت ارسال شد